به فروشگاه آنلاین انتشارات اندیشه فاضل خوش آمدید
درخواست تلفنی کتاب : ۰۲۱۶۶۹۵۴۰۱۸

ليست كتاب در زمينه
تعداد يافت شده (۵)
صفحه ۱ از ۰
ارزیابی جامعه اطلاعاتی: وضعیت کشورهای جه ...
۱۰۰۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰۰
نویسنده: هادی‌شهریار شاه‌حسینی
تحلیل داده ها با SPSS 23
۸۰۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰۰
نویسنده: مرتضی نوریان
تحلیل معادلات آماری با SPSS & AMOS با DV ...
۱۴۴۰۰۰۰ ۱۸۰۰۰۰۰
نویسنده: سیدعلیرضا افشانی
راهنمای کاربردی SPSS 22همراه با DVD
۱۰۸۰۰۰۰ ۱۳۵۰۰۰۰
نویسنده: مرتضی نوریان
مرجع کاربردی SPSS 20 باDVD
۱۰۸۰۰۰۰ ۱۳۵۰۰۰۰
نویسنده: مرتضی نوریان