مشخصات كتاب

مدل سازي معادلات ساختاري باSmart PLS v3 : با رويكرد پايان نامه نويسي و مقاله نويسي
موضوع:
معادلات آماري
علوم اجتماعي - روشهاي آماري - داده‌پردازي
پديدآورنده:
نويسنده:دكتر سيد صمد حسيني
نويسنده:دكتر اژدر كرمي
نويسنده:يونس نيكخواه تكمه داش
ناشر:

بيشه
انديشه فاضل

254 صفحه - (در1جلد ) - وزيري (شوميز) - چاپ 1 - 1000 نسخه
9786008052937
تاريخ نشر:1397
قيمت :395000 ريال
قيمت انتشارات بيشه و فاضل :316000 ريال
گزيده متن كتاب
چکيده :

نظرات كاربران
اضافه كردن نظر جديد
پست الكترونيكي:
نظر: