به فروشگاه آنلاین انتشارات اندیشه فاضل خوش آمدید
Download App

خوش آمدید به فروشگاه آنلاین

زمینه فعالیت ما كامپيوتر، دانشگاهي (بهداشت، محيط زيست، كشاورزي، فني مهندسی می باشد

عمده فعالیت های ما موارد زیر می باشد

خانم رومینا خانی

مدیر فضای مجازی

محمدرضا خاني

مدير مسئول

علي محمد خاني

مدير پخش و فروش

مهدي خاني

مدير توليد