به فروشگاه آنلاین انتشارات اندیشه فاضل خوش آمدید
درخواست تلفنی کتاب : ۰۲۱۶۶۹۵۴۰۱۸

ليست كتاب در زمينه
تعداد يافت شده (۶)
صفحه ۱ از ۰
تروریسم و امنیت بین‌الملل
۴۸۰۰۰۰ ۶۰۰۰۰۰
نویسنده: غلامرضا مهدیزاده
تشریفات و روابط اجتماعی
۴۴۰۰۰۰ ۵۵۰۰۰۰
نویسنده: غلامرضا مهدیزاده
تقویم توصیفی رویدادها و نشست‌های بین‌الم ...
۹۰۰۰۰۰ ۹۰۰۰۰۰
نویسنده: هادی‌شهریار شاه‌حسینی
چارچوب تدوین گزارش‌های ملی در حوزه جامعه ...
۷۲۰۰۰۰ ۹۰۰۰۰۰
نویسنده: بهنام ولی‌زاده
درآمدی بر حاشیه‌نشینی و امنیت اجتماعی
۴۵۰۰۰۰ ۴۵۰۰۰۰
نویسنده: غلام نصرالهی