به فروشگاه آنلاین انتشارات اندیشه فاضل خوش آمدید
درخواست تلفنی کتاب : ۰۲۱۶۶۹۵۴۰۱۸

ليست كتاب در زمينه
تعداد يافت شده (۱۱)
صفحه ۱ از ۱
اقتصاد خرد
۳۶۰۰۰۰ ۴۵۰۰۰۰
نویسنده: حسین گروسی
اقتصاد کلان
۴۵۰۰۰۰ ۴۵۰۰۰۰
نویسنده: حسین گروسی
اقتصاد کلان
۳۰۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰
نویسنده: زهرا دادخواه
روش تحقیق در علوم انسانی: مطابق با سرفصل ...
۳۶۰۰۰۰ ۴۵۰۰۰۰
نویسنده: محمدرضا گروسی
روش تحقیق: به انضمام راهنمای طرح تحقیق ( ...
۶۰۰۰۰۰ ۷۵۰۰۰۰
نویسنده: محمدرضا گروسی
روش تدوین برنامه سالانه مدیران مدارس
۲۴۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰
نویسنده: الله‌بخش نجفی‌علی‌محمدلو
شهردار موفق
۴۰۰۰۰۰ ۵۰۰۰۰۰
نویسنده: سیدرضا مطلبی
مبانی سازمان و مدیریت
۷۲۰۰۰۰ ۹۰۰۰۰۰
نویسنده: فیروز چیوایی
مقدمه‌ای بر روش تحقیق
۴۰۰۰۰۰ ۵۰۰۰۰۰
نویسنده: فیروز چیوایی