تعداد گزارش:  در یک صفحه
تعداد يافت شده (6)
كتاب كتاب ازمايشگاه مدار مجتمع خطي همراه CD
ناشر: بيشه
پديدآور: زهرا دهقان
قيمت: 75000 ريال قيمت انتشارات : 75000 ريال
كتاب English for the student of electronic and computer engineering
ناشر: بيشه
پديدآور: زهرا دهقان
قيمت: 81000 ريال قيمت انتشارات : 64800 ريال
كتاب راهنماي كاربردي Mini Plc Logo
ناشر: بيشه
پديدآور: زهرا دهقان
قيمت: 60000 ريال قيمت انتشارات : 48000 ريال
كتاب آزمايشگاه الكترونيك 1و2
ناشر: انديشه فاضل
پديدآور: زهرا دهقان
قيمت: 90000 ريال قيمت انتشارات : 72000 ريال
كتاب آزمايشگاه مدارهاي الكتريكي 1
ناشر: انديشه فاضل
پديدآور: زهرا دهقان
قيمت: 70000 ريال قيمت انتشارات : 56000 ريال
كتاب تجهيزات ابزار دقيق
ناشر: بيشه،انديشه فاضل
پديدآور: طاهره محمودي؛ زهرا دهقان
قيمت: 300000 ريال قيمت انتشارات : 240000 ريال
   

مشاهده صفحه 1از 2