تعداد گزارش:  در یک صفحه
تعداد يافت شده (16)
كتاب مقدمه‌اي بر طراحي ايستگاه‌هاي راه‌آهن
ناشر: بيشه
پديدآور: خسرو آذري
قيمت: 500000 ريال قيمت انتشارات : 400000 ريال
كتاب اصلاحات در راه‌آهنهاي اروپايي و ارزيابي پيشرفتها
ناشر: بيشه
پديدآور: رضا حاتمي
قيمت: 38000 ريال قيمت انتشارات : 38000 ريال
كتاب مرجع كاربردي و تصويري CATIA V6
ناشر: بيشه،قلم همت
پديدآور: عليرضا همتي؛ سيداحمد جعفري؛ مرتضي زارعي‌كنگرشاهي
قيمت: 250000 ريال قيمت انتشارات : 200000 ريال
كتاب تئوري‌ها و اصول كاربردي PIPING
ناشر: الياس،بيشه
پديدآور: لوئيس‌گري لاميت؛ مرتضي نوريان؛ مهران هراتيان
قيمت: 250000 ريال قيمت انتشارات : 200000 ريال
كتاب مرجع كامل كاربردي MATLAB 7 جان وايلي
ناشر: بيشه
پديدآور: جان وايلي؛ مرتضي نوريان؛ زينب حسيني‌رامشه
قيمت: 170000 ريال قيمت انتشارات : 136000 ريال
كتاب مدلسازي مونتاژ و نقشه سازي با Solid Works 2014 باDVDنصب
ناشر: بيشه
پديدآور: حسين اسلامي
قيمت: 180000 ريال قيمت انتشارات : 144000 ريال
كتاب مرجع كاربردي و تمريني اتوكد 2014 باDVD
ناشر: بيشه
پديدآور: عليرضا همتي؛ مريم آقازاده
قيمت: 450000 ريال قيمت انتشارات : 360000 ريال
كتاب مرجع كاربردي مكانيكال دسكتاپ با DVDنرم افزار و فايلهاي آموزشي
ناشر: بيشه
پديدآور: مرتضي نوريان
قيمت: 250000 ريال قيمت انتشارات : 200000 ريال
كتاب مرجع كاربردي و تمريني AUTOCAD 2016 همراه با DVD
ناشر: بيشه
پديدآور:
قيمت: 450000 ريال قيمت انتشارات : 450000 ريال
كتاب ماتريس و كاردهاي ان در مهندسي
ناشر: انديشه فاضل
پديدآور: قاسم كنجاوفرد؛ مرتضي مهروند؛ محمد رضا كنجكاوفرد
قيمت: 185000 ريال قيمت انتشارات : 148000 ريال
   

مشاهده صفحه 1از 2