تعداد گزارش:  در یک صفحه
تعداد يافت شده (3)
كتاب اندازه‌گيريهاي كمي با روشهاي تجزيه كلاسيك در آزمايشگاه
ناشر: بيشه
پديدآور: فوژان فلكي
قيمت: 200000 ريال قيمت انتشارات : 160000 ريال
كتاب روش‌هاي آزمايشگاهي در تشخيص بيماري‌هاي انساني
ناشر: بيشه
پديدآور: فاطمه عبدي؛ محمود بهمني؛ رضا حاج‌حسيني
قيمت: 120000 ريال قيمت انتشارات : 96000 ريال
كتاب تضمين موفقيت در جشنواره خوارزمي
ناشر: انديشه فاضل
پديدآور: محمد طاهر جعفري
قيمت: 100000 ريال قيمت انتشارات : 80000 ريال
   

مشاهده صفحه 1از 1